photo

Ümit Özyılmaz (Ph.D.)

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

DerslerWeb Tasarımı Dersi
Bu ders; HTML dili ile yazılmış, statik Web sayfalarının nasıl oluşturabileceklerini öğretmeyi hedeflemektedir. Ayrıca sayfaların yapılması ve yayınlanması sırasında karşılaşılan terminolojinin aktarılması da ders konusu içinde yer almaktadır. Derste oluşturulan birden fazla sayfanın birbiri ile ve diğer mevcut sayfalar ile bağlanması anlatılacak olup, görsel içeriğin zengin tutulması için gerekli biçimlendirme komutlarının uygulaması da yapılacaktır.


Ders Notu Örnek Çalışma 1 Örnek Çalışma 2 Örnek Çalışma 3
Bitki Koruma Dersi
Ders kapsamında bitki koruma kavramı ve ilkeleri anlatılarak genel bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Fitopatoloji kapsamında hastalık kavramı, hasta bitkide ortaya çıkan belirtiler, kültür bitkilerinde hastalık oluşturan funguslar, bakteriler, viruslar ve yabancı otlar genel olarak tanıtılmaktadır. Ayrıca kültür bitkilerinde görülen hastalıklardan korunma ve mücadele yöntemleri de aktarılmaktadır.


Ders Notu
Bitki Bakteri Hastalıkları Dersi
Bitki Bakteri Hastalıkları Dersi Uygulama notlarını içermektedir. Ayrıca uygulama kapsamında gösterilen Varyans Analizi dersine ait not ve ilgili tablolar aşağıdadır. Bu web sayfasının en altında basit ANOVA yapabileceğiniz bir link bulunmaktadır.


Uygulama Dersi Notları Varyans Analizi Notları Varyans analizi kullanılan Tablolar
Bilgisayar Programlama Dersi
Bu ders; Bilgisayar ve bilgisayar programlama ile terminolojiyi öğretmekle beraber basit bir bilgisayar programı yazım aşamasındaki mantıksal kurguyu oluşturmayı hedeflemektedir. Ders bilgisayar ve bilgisayar programlama tarihçesi ile başlayacak olup, yazılım ile donanım arasındaki ilişkilere değinilecek, sayısal ve mantıksal işleyişler öğrencilere aktarılacaktır. Dersin ana hedefi bir sorunun bilgisayar programlaması ile çözümünde sorunun algılanması, çözüme ulaşılması için gerekli mantıksal yaklaşımın şematize edilerek irdelenmesi, bilgisayar programının yazılması ve olası hataların bulunup giderilmesidir. Ders sonunda öğrenciler bilgisayar programlama ile ilgili temel bilgiye sahip olacak ve basit problemlerin çözümünü bilgisayar programı yazarak çözebileceklerdir. Bu ders; öğrencileri bilgisayar programlamaya karşı heveslendirerek, ilgilerini bu konu üzerine çekecek ve eğer varsa konu ile ilgili potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayacaktır. Dersler günümüz ortalama bilgisayar kullanıcısının anlayabileceği düzeyde işlenecek ve BASIC programlama dili kullanılacaktır.


Ders Notları QB64 (github.com/QB64Team)
Proje ve Tez Çalışması Dersi
Öğrencilerin mezun olmadan önce hazırladıkları tezlerinin oluşturulması için tasarladıkları projenin, başlangıç aşamasından, yapım ve yazım aşamasına kadar hangi adımlardan geçtiği, literatür araştırmasının nasıl yapılacağı, araştırmanın nasıl yürütüleceği ve yazılacağı, etik kurallar göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.Yazım Kurulları Başlık altlarında anlatılan olaylar sırası
Mikrobiyoloji
Mikroorganizmaların yapısı, çeşitliliği (prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmalar, mikroskopi yöntemleri, mikroorganizmaların ekolojileri, büyüme koşulları, sınıflandırılması), mikrobiyal büyümenin kontrolü (sterilizasyon yöntemleri),antibiyotikler ve antibiyotik dayanıklılık mekanizmalarıDers Notları
Biyolojik Mücadeleye Giriş
Bitki hastalık ve zararlılarının kontrolünde uygulanan yöntemlerden olan Biyolojik mücadele yönteminin kapsamını, etmenlerini, uygulama şekillerini ve ticari ürünlerini tanıtmaktır.


2017 yılı Biyolojik Mücadeleye Giriş dersi vize sınavı için not
Ders Notları

Görevler


farabi logo
FARABİ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

editör logo
DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ

Senede 2 kere yayınlanan, ziraat konusunda bilimsel özgün araştırma ve derleme makaleleri yayımlayan, ulusal hakemli bir dergi olan Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisinde Editörlük

Senede 3 kere yayınlanan, fitopatoloji konusunda bilimsel özgün araştırma makaleleri yayımlayan, uluslararası hakemli bir dergi olan The Journal of Turkish Phytopathology'de editörlük

komisyon logo
EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI DÜZENLEME KOMİSYONU
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi genelinde Eğitim Öğretim dönemlerinde sınav programlarının ayarlanması ve sınavlarla ilgili gerekli düzünlemelerin yapıldığı komisyonda görev alma

mevlana logo
MEVLANA BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ
FEN BİLİMLERİ BİTKİ KORUMA ABD KOORDİNATÖRÜ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan programdır

web logo
WEB BÖLÜM SORUMLUSU
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Bölüm WEB sayfası haber, duyuru ve bölümle ilgili bilgilerin güncel tutulması; WEB sayfasının düzenlenmesi görevi (2011-2022)

yönetim kurulu üyeliği logo
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1970 senesinden bu yana Fitopatoloji alanında faaliyet gösteren Türkiye Fitopatoloji Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği

intibak logo
AF-İNTİBAK KOMİSYON ÜYESİ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Af-intibak komisyonu üyeliği (2021-)

akreditasyon logo
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ AKREDİTASYON KURUL ÜYESİ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yapılan akreditasyon çalışmaları için oluşturulan kurulda üyelik (2023-)

İletişim

Fakülte +90 256 220 63 00
Fakülte +90 256 220 63 01
Fax +90 256 220 65 99
Ofis +90 256 220 64 11

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Güney Kampüsü, Koçarlı, Aydın

iletişim qr


Akademik

Akademik özgeçmiş için tıklayınızLaboratuvar ve İklim Odası*