Ümit Özyılmaz (Ph.D.)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

DerslerWeb Tasarımı Dersi
Bu ders; HTML dili ile yazılmış, statik Web sayfalarının nasıl oluşturabileceklerini öğretmeyi hedeflemektedir. Ayrıca sayfaların yapılması ve yayınlanması sırasında karşılaşılan terminolojinin aktarılması da ders konusu içinde yer almaktadır. Derste oluşturulan birden fazla sayfanın birbiri ile ve diğer mevcut sayfalar ile bağlanması anlatılacak olup, görsel içeriğin zengin tutulması için gerekli biçimlendirme komutlarının uygulaması da yapılacaktır.Ders Notu

Ders Notu

Örnek Çalışma 1 Örnek Çalışma 2 Örnek Çalışma 3
Öğrenci Anketi (Ders Başlangıcı)
Bitki Koruma Dersi
Ders kapsamında bitki koruma kavramı ve ilkeleri anlatılarak genel bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Fitopatoloji kapsamında hastalık kavramı, hasta bitkide ortaya çıkan belirtiler, kültür bitkilerinde hastalık oluşturan funguslar, bakteriler, viruslar ve yabancı otlar genel olarak tanıtılmaktadır. Ayrıca kültür bitkilerinde görülen hastalıklardan korunma ve mücadele yöntemleri de aktarılmaktadır.Ders Notu

Ders Notu
Bitki Bakteri Hastalıkları Dersi
Bitki Bakteri Hastalıkları Dersi Uygulama notlarını içermektedir. Ayrıca uygulama kapsamında gösterilen Varyans Analizi dersine ait not ve ilgili tablolar aşağıdadır. Aşağıda yer alan Excel dosyası ise basit denemelerde fikir vermesi amacıyla varyans tablosunu çıkarmakta ve ortalamaların karşılaştırmasını Fisher's LSD'ye göre yapmaktadır.


Uygulama Dersi Notları Varyans Analizi Notları Kullanılan Tablolar Excel ANOVA LSD (Beta)
Bilgisayar Programlama Dersi
Bu ders; Bilgisayar ve bilgisayar programlama ile terminolojiyi öğretmekle beraber basit bir bilgisayar programı yazım aşamasındaki mantıksal kurguyu oluşturmayı hedeflemektedir. Ders bilgisayar ve bilgisayar programlama tarihçesi ile başlayacak olup, yazılım ile donanım arasındaki ilişkilere değinilecek, sayısal ve mantıksal işleyişler öğrencilere aktarılacaktır. Dersin ana hedefi bir sorunun bilgisayar programlaması ile çözümünde sorunun algılanması, çözüme ulaşılması için gerekli mantıksal yaklaşımın şematize edilerek irdelenmesi, bilgisayar programının yazılması ve olası hataların bulunup giderilmesidir. Ders sonunda öğrenciler bilgisayar programlama ile ilgili temel bilgiye sahip olacak ve basit problemlerin çözümünü bilgisayar programı yazarak çözebileceklerdir. Bu ders; öğrencileri bilgisayar programlamaya karşı heveslendirerek, ilgilerini bu konu üzerine çekecek ve eğer varsa konu ile ilgili potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayacaktır. Dersler günümüz ortalama bilgisayar kullanıcısının anlayabileceği düzeyde işlenecek ve BASIC programlama dili kullanılacaktır.


Ders Notları QB64 (github.com/QB64Team) Öğrenci Anketi (Ders Başlangıcı)
Proje ve Tez Çalışması Dersi
Öğrencilerin mezun olmadan önce hazırladıkları tezlerinin oluşturulması için tasarladıkları projenin, başlangıç aşamasından, yapım ve yazım aşamasına kadar hangi adımlardan geçtiği, literatür araştırmasının nasıl yapılacağı, araştırmanın nasıl yürütüleceği ve yazılacağı, etik kurallar göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.


Bitki Koruma ile ilgili Türkçe Dergiler
Türkiye Fitopatoloji Dergisi
Bitki Koruma Bülteni
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
Türkçe Akademik Arama Motorları
TÜBİTAK DergiPark Akademik, Türkiyede 1000e yakın dergi tarama
YÖK ulusal tez merkezi
Ulakbim CABİM tarama (Tübitak projeleri ve diğer veri tabanları)


Yazım Kurulları

Yazım Kuralları
Başlık altlarında anlatılan olaylar sırası
Mikrobiyoloji
Mikroorganizmaların yapısı, çeşitliliği (prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmalar, mikroskopi yöntemleri, mikroorganizmaların ekolojileri, büyüme koşulları, sınıflandırılması), mikrobiyal büyümenin kontrolü (sterilizasyon yöntemleri),antibiyotikler ve antibiyotik dayanıklılık mekanizmaları
Ders Notları
Biyolojik Mücadeleye Giriş
Bitki hastalık ve zararlılarının kontrolünde uygulanan yöntemlerden olan Biyolojik mücadele yönteminin kapsamını, etmenlerini, uygulama şekillerini ve ticari ürünlerini tanıtmaktır.


2017 yılı Biyolojik Mücadeleye Giriş dersi vize sınavı için not

Ders Notları

Görevler


FARABİ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ

Senede 2 kere yayınlanan, ziraat konusunda bilimsel özgün araştırma ve derleme makaleleri yayımlayan, ulusal hakemli bir dergi olan Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisinde Editörlük

Senede 3 kere yayınlanan, fitopatoloji konusunda bilimsel özgün araştırma makaleleri yayımlayan, uluslararası hakemli bir dergi olan The Journal of Turkish Phytopathology'de editörlük

EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI DÜZENLEME KOMİSYONU

Ziraat Fakültesi genelinde Eğitim Öğretim dönemlerinde sınav programlarının ayarlanması ve sınavlarla ilgili gerekli düzünlemelerin yapıldığı komisyonda görev alma

MEVLANA BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ
FEN BİLİMLERİ BİTKİ KORUMA ABD KOORDİNATÖRÜ

Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan programdır

WEB BÖLÜM SORUMLUSU

Bölüm WEB sayfası haber, duyuru ve bölümle ilgili bilgilerin güncel tutulması; WEB sayfasının düzenlenmesi görevi

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1970 senesinden bu yana Fitopatoloji alanında faaliyet gösteren Türkiye Fitopatoloji Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği

İletişim

iş +90 (256) 772 70 23
fax +90 (256) 772 72 33

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Güney Kampüsü, Koçarlı, AydınÜniversite Sosyal Linkleri

Akademik

Yayınlar ve Bildiriler için tıklayınız

 1. Aydın İlinde Sera Domateslerinde Toprak Kaynaklı Bakteriyel Hastalıkların Saptanması. Araştırmacı, BAP FBE00002, 1704TL, 14.04.00-14.10.01
 2. İndirekt Fluoresan Antikor Boyama Yöntemi (IFAS) ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile Domates Tohumlarında Bakteriyel Kanser Etmeni Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in Saptanması. Araştırmacı, BAP MARL-02003, 38100TL, 12.09.02-12.07.05
 3. Aydın İlinde Çilek Kök Hastalıklarına Karşı Antagonist Bakterilerle Biyolojik Mücadele. Araştırmacı, BAP ZRF04009, 7000TL, 1.04.04-1.02.07
 4. Aydın İlinde Çilek Kök Hastalıklarına Karşı Antagonist Bakterilerle Biyolojik Mücadele. Araştırmacı, TÜBİTAK 103O146, 11500TL, 1.04.04-27.12.07
 5. Ülkemizde Yetiştiriciliği Yapılan Ekonomik Öneme Sahip Bazı Üzüm Çeşit ve Amerikan Asma Anaçları ile Klonlarının Bazı Virüsler ve Agrobacterium vitis Yönünden Arındırılması, Tanılanması ve Yeni Üzüm Çeşitlerinin Geliştirilmesi. Araştırmacı, TÜBİTAK 107G116, 2009018TL, 15.08.08-15.08.12
 6. Ege Bölgesi Bağlarında Bağ Kanseri Hastalığı Etmeninin (Agrobacterium vitis) Karakterizasyonu, Bazı Önemli Asma Anaç ve Çeşit lerinin Duyarlılıkları Üzerine Araştırmalar. Araştırmacı, TAGEM BS-09/04-01/02-13, 24300TL, 1.01.10-6.03.15
 7. Çilekte Entegre Mücadele Geliştirme Projesi. Araştırmacı, TÜBİTAK 110R009, 402490TL, 1.05.11-11.09.15
 8. Biberde Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığı (Phytophthora capsici Leon.)’nın Biyolojik Mücadelesi. Yürütücü, BAP ZRF13016, 13367TL, 20.03.13-5.11.15

 1. Kongre Katılımcı "6. Bitki Koruma Kongresi" Konya 2016
 2. Seminer Katılımcı "İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi" Aydın 2016
 3. ERASMUS+ "Ders Verme Hareketliliği" Prag 2016
 4. Kongre Katılımcı "2. Doğu Karadeniz Organik Tarım Kongresi" Rize 2015
 5. Seminer Katılımcı "Emerging Bacterial Disease", “Epidemiology and control of bacterial Brown and ring rot” İzmir 17.05.2012
 6. Kongre Katılımcı IV. Türkiye Bitki Koruma Kongresi sunu Kahramanmaraş 29.06.2011
 7. Seminer Katılımcı Real Time PCR ve İleri Uygulamaları Real Time PCR ve İleri Uygulamaları İzmir 20.10.2010
 8. Diğer Katılımcı TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI Antalya 01.03.2010
 9. Kongre Katılımcı Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Isparta 27.08.2007
 10. Sempozyum Katılımcı III. Organik Tarım Sempozyumu Yalova 01.11.2006
 11. Kurs Katılımcı Bitki Doku Kültürü Uygulamaları Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk Araştırma Enst Yalova 27.09.2004
 12. Diğer Katılımcı AD.Ü. 5. Bilim Haftası Etkinlikleri Aydın 16.12.2002
 13. Diğer Konuşmacı ADÜ 3. Bilim Haftası Etkinlikleri Aydın 10.12.2001
 14. Kongre Katılımcı Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi Tekirdağ 09.03.2001
 15. Diğer Katılımcı ADÜ 2. Bilim Haftası Etkinlikleri Aydın 11.12.2000
 16. Seminer Katılımcı Eğiticilerin Eğitimi Semineri Aydın 17.11.2000
 17. Kurs Katılımcı Use of Bio-PCR for Detecting Seedborne Bacteria (Workshop) Merkez Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Ankara 17.11.1999
 18. Kongre Katılımcı Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi Aydın 07.09.1998

 1. American Phytopathological Society 2006-
 2. Türkiye Fitopatoloji Derneği 2002-
 3. Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği 2010-
Laboratuvar ve İklim Odası