%10 HCl -> 90 ml su + 10 ml HCl
%3 NaCl-> 100 ml su + 3 g NaCl (Çözülecek olan (bu örnekte NaCl) hacmi çok arttırıyorsa 100 ml'ye suyu tamamlayarak yap)
3 ppm NaCl -> 1000 ml su + 3 mg NaCl

Stok çözelti hazırlama [Molar]
Büyük küçük harf duyarlı
H2O, MgCl2.7H2O örneklerindeki gibi giriş yapabilirsiniz
Moleküler formül Konsantrasyon (*oranları 1000'er kattır) Miktar (ml)

Seyreltik çözelti hazırlama
Stok konsantrasyon (%, molar, ppm, ppb vs.) İstenen konsantrasyon (%, molar, ppm, ppb vs.) İstenen hacim (ml)

program by uozyilmaz(2022)